Λεξικά

Dictionaries

English Dictionaries

http://www.oed.com/ The online version of the definitive Oxford English Dictionary.

http://www.oxforddictionaries.com/ A collection of dictionaries, which, apart from English, also includes Spanish, Arabic, French, German and Italian.

http://dictionary.cambridge.org/ A collection of corpus-informed dictionaries for English language learners at all levels. Also included, a Thesaurus.

http://www.merriam-webster.com/ The online version of the Merriam-Webster dictionary. Contains some interesting quizzes with words. Check out the Video section, with plenty of fascinating information for learners.

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english Collins dictionary. Contains a Thesaurus and a handy online machine translation service.

http://www.ldoceonline.com/ Longman Dictionary Online.

http://www.macmillandictionary.com/ Macmillan dictionary. Includes a crowd-sourced “open dictionary” service, where individuals contribute their own neologisms and definitions.

http://dictionary.reference.com/ An online dictionary that integrates many interesting games for learners.

http://www.thefreedictionary.com/ A dictionary that integrates a host of different types of information and games. A site that could easily be used as a homepage.

 

Greek dictionaries online

http://www.greeklanguage.gr/ Η επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

http://www.komvos.edu.gr/  Λεξικά, θεωρία της γλώσσας, αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία.

http://www.komvos.edu.gr/Common%20European%20Framework.pdf  Περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο της επίσημης μετάφρασης στα ελληνικά του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (Common European Framework).

http://el.thefreedictionary.com/   Λεξικό της ελληνικής γλώσσας.

PrintEmail