Πανεπιστημιακές Σχολές/Τμήματα

http://www.eap.gr/agg.php  Ο ιστότοπος του Προγράμματος Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης “Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

http://en.enl.uoa.gr/  Ο ιστότοπος του Αγγλικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών

http://www.auth.gr/en/enl  Ο ιστότοπος του Αγγλικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

PrintEmail