Προγράμματα Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα

Το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες στην υποχρεωτική εκπαίδευση (τάξεις: Γ Δημοτικού – Γ Γυμνασίου), του 2011

http://ebooks.edu.gr/new/ps.php

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/

Περιλαμβάνει το ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών) και τα ΑΠΣ (Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών) της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, του 2003.

http://www.pi-schools.gr/progr_spoudon_1899_1999/index.php Ο ιστότοπος περιλαμβάνει τα προγράμματα σπουδών για όλα τα επίπεδα της δημόσιας εκπαίδευσης από το 1899 έως το 1999.

 

PrintEmail